Het Domein Applied Science omvat negen opleidingen waarvan in domeinsamenwerking acht opleidingsprofielen landelijk zijn vastgesteld. Voor een opleiding geldt dat deze slechts aan één hogeschool binnen het domein worden aangeboden. Het opleidingsprofiel geeft dan de situatie aan deze individuele hogeschool weer.
Let op: in juni 2020 is een geheel herziene versie van de profielbeschrijving gepubliceerd, met o.a. aanpassingen in de Bodies of Knowledge & Skills van enkele opleidingen. Op deze pagina vind je de actuele versies van de opleidingsprofielen

Landelijke opleidingsprofielen

Een landelijk opleidingsprofiel laat zien in in welke mate de opleiding specifiek opleidt voor een bepaald beroepsdomein, wat het minimum eindniveau van elke competentie van het domeinprofiel is en welke kennisbasis en basisvaardigheden ten grondslag dienen te liggen aan het ontwerp van de opleiding (Body of Knowledge and Skills, BoKS). Elke instelling concretiseert dit opleidingsprofiel in het curriculum van de opleiding.

Hieronder kun je de acht landelijk afgestemde opleidingsprofielen downloaden. Liever alle opleidingsprofielen in één document? Download dan hier het gehele hoofdstuk uit de profielbeschrijving

Applied Science

Bio-informatica

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Biotechnologie

Chemie

Chemische technologie

Forensisch onderzoek

Technische natuurkunde*
*De opleidingen Technische natuurkunde hanteren, naast de acht DAS-competenties, een negende competentie ‘Modelleren’. Zie het uitgebreide opleidingsprofiel Technische natuurkunde voor deze competentie. 

Individuele profielen

De opleiding Milieukunde wordt slechts aan één hogeschool binnen het domein aangeboden. Het opleidingsprofiel geeft de situatie van de betreffende hogeschool weer.

Milieukunde

Referenties

Sommige opleidingsprofielen zijn gebaseerd op andere documenten. Verwijzingen naar deze documenten zijn opgenomen in hoofdstuk 6 Referenties. Bekijk de referenties

Applied Science op de kaart

Ben je op zoek naar een opleiding, lectoraat of een hogeschool?

Bekijk de kaart