Op deze pagina vind je de competentiegerichte profielbeschrijving van een Bachelor of Science in het domein Applied Science – een dynamisch document over opleidingen en beroepen binnen dit domein.
Let op: in september 2022 is een nieuwe versie op deze pagina gepubliceerd, waarin de competentietabellen 4. Beheren en 5. Adviseren zijn herzien en aangepast. De inhoud van de rest van de profielbeschrijving is niet veranderd.

Je vindt hier onder meer achtergrondinformatie over competenties en eindkwalificaties, concrete voorbeelden van werkvelden en beroepen, alsook specifieke opleidingsprofielen met hun bijbehorende Body’s of Knowledge and Skills.

Op deze pagina kun je de gehele profielbeschrijving lezen of downloaden. Via het menu rechts kun je de individuele compententietabellen van de acht domeincompetenties en de opleidingsprofielen van de negen bacheloropleidingen in het domein bekijken en downloaden.

Download

Vaststelling Vereniging Hogescholen

Het document is niet alleen gevalideerd door het werkveld maar ook vastgesteld door het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Het profiel is opgenomen in de openbare Profielenbank van de Vereniging Hogescholen.

Applied Science op de kaart

Ben je op zoek naar een opleiding, lectoraat of een hogeschool?

Bekijk de kaart