Leiden Centre for Applied Bioscience

Het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) is het kenniscentrum van de faculteit Science & Technology (S&T) van Hogeschool Leiden. Hier vinden onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar om praktijkgericht onderzoek uit te voeren in het Applied Science domein. Het LCAB bestaat uit de lectoraten Genome-based Health, Metabolomics en Metagenomics; en de vakgroepen Bio-informatica en het Foodlab. In de tweede helft 2021 wordt het LCAB uitgebreid met een lectoraat Toegepaste Microbiologie.

Het  LCAB beschikt over een eigen labfaciliteit met kennis en apparatuur om onderzoek uit te voeren op het gezamenlijk onderzoeksprogramma ‘Meten en detecteren, gericht op biologische systemen’ binnen het thema Biodiversiteit & Gezondheid.
De lectoraten en andere onderzoeksgroepen brengen met hun eigen onderzoekslijn accenten aan binnen dit gezamenlijk programma:

  • Lectoraat Metagenomics: Onderzoek naar de toepassing van metagenomics analyse voor vragen op het gebied van biodiversiteit. Dit is een L.INT lectoraat in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center.
  • Lectoraat Genome-based Health: Onderzoek naar het inzetten van DNA-informatie om mensen de juiste gezondheidsbeslissingen te laten nemen.
  • Lectoraat Metabolomics: Ontwikkelen en toepassen van analytisch chemische methoden voor de detectie van metabolieten.
  • De vakgroep Bio-informatica ondersteunt de lectoraten bij analyse van de resultaten.
  • De vakgroep Foodlab Leiden doet toegepast onderzoek naar voedings(middelen), gezondheid, voedselverbetering en voedselveiligheid. Dit gebeurt met de technieken van en in samenwerking met de lectoraten.

De technieken worden ingezet om monsters te analyseren afkomstig uit verschillende omgevingen en/of organismen: lucht, water, bodem, mens, dier, plant en voedsel. Het onderzoek staat voortdurend in verbinding met het onderwijs van de Applied Science opleidingen van Hogeschool Leiden en mboRijnland. Nieuwe kennis wordt ontwikkeld en verspreid in nauwe samenwerking andere kennisinstellingen en bedrijven.

Website van het LCAB

Alle hogescholen

Contact

Walter Zuijderduin (programmamanager LCAB).