GreenPAC: Centre of Expertise Smart Polymeric Materials

De focus van het CoE Smart Polymeric Materials ligt op het genereren van hoogwaardige kennis op het gebeid van polymeren en vezels door de samenwerking en uitwisseling van kennis tussen kennisinstellingen en high innovatieve bedrijven, het uitvoeren van toegepast onderzoek door de inzet van de kennis in de toepassingsgebieden van Windesheim en Stenden en de brede coaching van de bedrijven om daarmee te komen tot groene chemie en smart materials én de versterking van de (regionale) economie.

Website van GreenPAC: Centre of Expertise Smart Polymeric Materials

Contact

Patrick Bemelmans
058-2441073