Kenniscentrum Health Innovation

Het kenniscentrum Health Innovation zet zich in om met sociale en technologische innovaties de gezondheid van burgers in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te bevorderen. Dit doet zij door kennis te ontwikkelen en te verspreiden over gezondheidsbevorderende innovaties gedurende de gehele levensloop. Complexe gezondheidvraagstukken worden vanuit diversie invalshoeken bekeken: het gezondheidsdomein, maar ook het sociaal-, ontwerp- en techniekdomein.

Website van het kenniscentrum