Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven

Het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven draagt bij aan de inrichting van een duurzame, energieneutrale en circulaire stedelijke omgeving die gezond leven stimuleert en mogelijk maakt. We richten ons hierbij op alle mensen, inclusief kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken, laaggeletterden en kinderen.

Door praktijkgericht onderzoek beantwoorden we kennisvragen en ontwikkelen we innovatieve oplossingen en tools op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Daarbij bevorderen we een gezonde leefstijl en stellen we mensen in staat langer zelfstandig te blijven en regie te houden over hun eigen leven.

Website van het kenniscentrum

Alle hogescholen

Contact

Dr. Cyrille Krul
088 – 481 85 22 (algemeen)