TechForFuture: Centre of Expertise HTSM Oost

De grote problemen waar de mensheid zich voor gesteld ziet, kunnen met nanotechnologie worden aangepakt. Enschede is het centrum van de Nederlandse Nanovalley. De hogescholen Saxion en Windesheim sluiten hier bij aan met het Expertisecentrum HTSM Oost Nederland. Het centrum voert excellent praktijkgericht onderzoek op het gebied van nanotechnologie, én voor de andere technologieën die vallen onder de topsector High Tech Systemen en Materialen. Onderzoeksprogrammas zijn bijvoorbeeld robotica in zorg en welzijn, industriële procesoptimalisatie, digitaal printen en medische sensoren.

Website van TechForFuture: Centre of Expertise HTSM Oost

Alle hogescholen

Contact

Alexander Jansen
06-13699873