Kenniscentrum Biobased Economy

De Hanzehogeschool Groningen draagt bij aan een gezonde en duurzame samenleving. Zij benut en versterkt de kracht van Noord-Nederland. Het Kenniscentrum Biobased Economy (KCBBE) integreert en deelt kunde en kennis van de circulaire en biobased economie. Hiermee draagt zij bij aan de doelstelling van de Hanzehogeschool Groningen.

Binnen het KCBBE staat het doen van (toegepast) onderzoek en het delen van kennis centraal.
Het kenniscentrum werkt samen met het bedrijfsleven, overheid en andere kennisinstellingen om nieuwe producten, processen, human capital en bedrijvigheid te ontwikkelen die aansluiten op de vraag van de markt, soms al voordat de samenleving en markt deze vraag zelf formuleren.
Enkele voorbeelden zijn toepassingen van koolhydraten, nieuwe processen voor groene chemie,  groene extractie van actieve plantaardige inhoudsstoffen en CO2 reductie. Toepassingen worden ontwikkeld voor farmacie, cosmetica, de chemische industrie en natuurlijke extracten voor kleur-, geur- en smaakstoffen.

Aan het kenniscentrum is de Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit verbonden. Dit is een innovatieve leer-werkomgeving waar toegepast onderzoek en onderwijs worden uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven. Het doel is human capital en innovaties te versterken door ondernemen, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden.

Website Kenniscentrum Biobased Economy

Alle hogescholen

Contact

Karen Geerts (programmamanager)