Nieuwsarchief

Addendum profielbeschrijving uitgebreid

Het addendum bij de profielbeschrijving van de BSc in het domein Applied Science (2016) is herzien en uitgebreid. Met deze versie 2.2. van het addendum is de herziene BoKS van de opleiding Bioinformatica gepubliceerd. Daarnaast bevat het addendum enkele kleine correcties en actualisaties van de gegevens in de profielbeschrijving. Vanzelfsprekend zijn de wijzigingen die reeds gepubliceerd waren in het addendum 2.1 ook nog steeds van toepassing. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Projectgroep Datavaardige Professional van start

Een projectgroep bestaande uit docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen en vakgebieden, gaat vanaf juni aan de slag met de uitwerking van de adviezen uit het rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences’, dat in oktober 2018 verscheen. Lees het bericht keyboard_arrow_right

KIEM-regeling GoChem geopend

Voor het innovatieprogramma GoChem, waarin DAS partner is, is een KIEM-regeling geopend door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). KIEM GoChem heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen, gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek binnen de scope van duurzame chemie. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Student Anne Tuinstra wint Applied Science Poster Competition

Anne Tuinstra, student aan de Hanzehogeschool Groningen, heeft op donderdag 21 maart de Applied Science Poster Competition gewonnen. Met de poster ‘Sweet Plastics’ van zijn onderzoek naar het maken van biobased plastic uit fruitafval, versloeg hij 19 andere deelnemende studenten(teams) en hun onderzoeksposter. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Inspiratie voor verbeteren studiesucces

Alle hogescholen werken hard aan het verbeteren van het studiesucces binnen hun opleidingen. Maar hoe beïnvloed je studiesucces? Uit alle ervaringen blijkt dat het een complex vraagstuk is en dat alle factoren die een rol spelen nauw met elkaar samenhangen. Wat werkt wel, wat werkt niet? Vind inspiratie in het net verschenen document ‘studiesucces en rendement’. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Programma DAS Conferentie compleet

Nadat eerder keynote speaker Peter Ros al bevestigd was, is nu het volledige sessieprogramma van de conferentie ingevuld. Daarnaast is een plenaire discussie over studiesucces en rendement met Daniel van Middelkoop toegevoegd aan het middagprogramma. Deelnemers zijn druk bezig hun persoonlijke programma voor de dag samen te stellen. Aanmelden kan nog steeds! Lees verder voor meer informatie over het sessieprogramma. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Feedback op examensyllabi VO

Tijdens een bijeenkomst van DAS en het College voor Toetsing en Examens (CvTE) hebben docenten van de DAS-opleidingen feedback gegeven op de inhoud van de examensyllabi van de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie voor havo en vwo. De docenten hebben tekortkomingen in kennis en vaardigheden bij studenten geïnventariseerd en gekeken hoe deze op te lossen zijn door de syllabi aan te passen. Ook is de actualiteit van de syllabi tegen het licht gehouden. De feedback wordt door de CvTE gebruikt om de syllabi (nog) beter werkbaar te maken. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Inschrijving DAS Conferentie 2019 geopend

Het is vanaf nu mogelijk je aan te melden voor de DAS Conferentie 2019 op 21 maart 2019 in Utrecht. De DAS Conferentie is dé bijeenkomst voor medewerkers van de bij DAS aangesloten opleidingen en lectoraten om nieuwe kennis op te doen en kennis en ervaringen uit te wisselen met je collega’s van andere hogescholen en opleidingen. Lees het bericht keyboard_arrow_right

GoChem gelanceerd: groene innovatie voor het mkb met praktijkgericht onderzoek

Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf op woensdag 5 december de aftrap van een nieuw innovatieprogramma in de chemie: GoChem. Dit programma verbindt innovatieve mkb’ers in de chemische industrie met kennisinstellingen, zoals hogescholen en universiteiten. Zo helpt GoChem mkb’ers om nieuwe ideeën en producten te ontwikkelen die bijdragen aan de groene innovatie van Nederland. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Succesvol Lectorennetwerk professionaliseert

Uit een verkenning ‘Life Sciences in het hbo’ blijkt dat de lectoren in het DAS-lectorennetwerk bovengemiddeld succesvol zijn als het gaat om het binnenhalen van onderzoeksgelden en het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek. Ook blijkt er een gemeenschappelijke basis om met het netwerk focuspunten te definiëren in samenspraak met de topsectoren. DAS wil een vervolg geven aan dit rapport door het professionaliseren van het lectorennetwerk naar een Lectorenplatform Applied Science. Zowel SIA als HollandBio zijn zeer enthousiast over het initiatief van het DAS om een lectorenplatform op te richten: ”Kan niet anders dan dat de samenwerking van deze deskundige en gemotiveerde onderzoekers tot mooie resultaten zal leiden.”, aldus Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA. Lees het bericht keyboard_arrow_right

Tweets

Updates, nieuws en interessante link via @appliedscience_

Applied Science, voor de wereld van morgen. Kom naar de DAS Conferentie 2020! Inschrijving is geopend! https://t.co/ErT5edp7ij
Vandaag bij de conferentie van onze collega’s van het Domein Engineering. Veel gedeelde uitdagingen voor onze domeinen! #HBOengineering2019
Vliegende start voor Lectorenplatform Applied Science https://t.co/1pHeQSiywZ @kennisbundel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al het nieuws van Stichting DAS

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten