Robert Brink nieuw bestuurslid Kwaliteit

Na jaren betrokken te zijn bij DAS is Robert Brink per 7 maart 2023 bestuurslid Kwaliteit. Robert is manager Onderwijs en Onderzoek van de Academie Life Science, Engineering & Design bij Saxion Hogescholen.

Robert studeerde Chemische Technologie aan de Universiteit Twente. Hij heeft jaren in de kunststofverwerkende industrie gewerkt. Zo werkte hij o.a. als Operations manager bij Addcomp en als Manager Product & Process Development bij Timmerije B.V. Na jaren verschillende functies bij verschillende bedrijven te hebben gehad maakte Robert in 2014 de overstap naar het onderwijs. Hij werd docent bij de opleiding Chemische Technologie bij Saxion Hogescholen. Binnen deze functie kon hij zijn kennis en ervaring overdragen aan jonge studenten. Binnen het Saxion is Robert als manager lid van het MT, met specifieke aandacht voor de life science opleidingen.

Het mooie van DAS is dat de hogescholen en opleidingen elkaar laagdrempelig weten te vinden. We kunnen nog meer van elkaar leren om zo het onderwijs en de onderwijsorganisatie van alle aangesloten opleidingen te verbeteren.

De afgelopen jaren heeft Robert zich binnen DAS aangesloten via het Landelijk Opleidingsoverleg Chemische Technologie (LOCT) en neemt hij deel in het Algemeen Bestuur van DAS namens Saxion. Nu neemt Robert de portefeuille Kwaliteit over van Carine Joosse. Een van de belangrijkste uitgangspunten voor Robert is het delen van expertise en elkaar hierdoor inspireren. “Door samen te werken op thema’s als studiesucces, beoordelingssystematieken en afstudeerprocessen verrijken we elkaar, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”, aldus Robert.