Nieuwe voorzitter en penningmeester

Harmen Neidig neemt het stokje over van Patrick Cramers als voorzitter. Harmen is sinds 2020 als vertegenwoordiger van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen betrokken bij DAS. De afgelopen jaren was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Voorlichting. Iris Bijker stapt in de voetsporen van Chris Buijsman en wordt penningmeester/secretaris. Ook Iris is sinds 2020 betrokken bij DAS. Zij is al jaren lid van het algemeen bestuur als vertegenwoordiger van Hogeschool van Amsterdam.

Harmen Neidig is sinds een kleine vier jaar Academiedirecteur Toegepaste Biowetenschappen en Chemie van de HAN in Nijmegen. Voordat hij bij de HAN aan de slag ging heeft hij in het voortgezet onderwijs gewerkt als docent natuur- en scheikunde en later ook als afdelingsleider en plaatsvervangend rector. “Dat was ook prachtig werk, waar ik graag samen met collega’s en leerlingen bouwde aan een hoopvolle toekomst.”

Direct vanaf zijn start bij de HAN was hij in het Algemeen Bestuur van DAS gestart en de afgelopen twee jaar mocht hij daarnaast als bestuurslid voorlichting de gelijknamige werkgroep aansturen. “Dat was een bijzonder leuke klus, omdat we samen met bevlogen collega’s van alle Hogescholen die iets doen in de toegepaste natuurwetenschap en C3 op zoek gaan naar manieren om ons mooie veld goed onder de aandacht van jongeren te krijgen.”

“DAS is een buitengewoon sterke club, waar in vertrouwen wordt samengewerkt. Dat is heel bijzonder en moeten we blijven koesteren.” Harmen is er van overtuigd dat we altijd veel elkaar kunnen blijven leren en wil de komende jaren graag vanuit bevlogenheid DAS voorzitten. Zowel binnen DAS als met partners die we nu al kennen, of nog gaan ontmoeten.

Harmen kijkt er het meest naar uit om nog meer samen met de andere hogescholen op te trekken. Zowel formeel als informeel. En vooral ook met het DAS-bureau, waar een heel fijn team zit, met wie hij graag de verdiepende samenwerking aan ga!

“Het zijn uitdagende tijden, zowel op het gebied van instroom als voor bijvoorbeeld onze lectoraten. Laten we daarin samen blijven optrekken!”

Iris Bijker is sinds 2014 werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. De eerste zes jaar was zij docent Forensische biologie en sporenleer bij de opleiding Forensisch onderzoek. Sinds 2020 is zij opleidingsmanager van Forensisch Onderzoek. Een jaar later kwam Biomedische technologie (BMT) hierbij. Inmiddels heeft BMT een eigen opleidingsmanager. Namens beide opleidingen zit Iris in het MT van de faculteit Techniek.

Tijdens haar docentschap was zij al betrokken bij DAS. Ze is begonnen in een werkgroep over het eindniveau, en zat later ook in het regio West overleg. Toen zij opleidingsmanager werd is zij namens de Hogeschool van Amsterdam aangesloten bij het algemeen bestuur van DAS. Naast Forensisch onderzoek en Biomedische technologie heeft de Hogeschool van Amsterdam ook nog de opleiding Technische natuurkunde die aangesloten is bij DAS.

Na drie jaar in het algemeen bestuur leek het haar goed en leuk om wat meer te gaan bijdragen binnen DAS. Er kwam lang geen portefeuille vrij maar toen ze de rol van penningmeester/secretaris langs zag komen was zij meteen enthousiast. Iris is gek op getallen, Excel en structuur dus ze ziet deze rol helemaal zitten. Ze kijkt uit naar de samenwerking met de medewerkers van het DAS bureau en het behouden van een stabiele en toekomstbestendige DAS: “Dank aan alle DAS/DAS-leden voor het vertrouwen!”