Patrick en Chris bedankt!

Tijdens de bestuursvergadering op 12 juni namen we afscheid van Patrick Cramers en Chris Buijsman. Patrick was als vertegenwoordiger van Hogeschool Utrecht de afgelopen vier jaar bestuurslid van DAS waarvan de afgelopen twee jaar als voorzitter. Chris sloot in 2018 namens Hogeschool Inholland aan bij het DAS-bestuur. In 2022 nam hij het stokje over als penningmeester/secretaris.


Zowel Patrick als Chris hebben een nieuwe baan buiten de Domein Applied Science opleidingen. We vroegen Patrick en Chris naar hun ervaringen bij DAS en hun plannen voor de toekomst.

Patrick Cramers

Wat ga je nu doen?
Vanaf half juni ga ik aan de slag als vicevoorzitter van het college van bestuur van HAS green academy

Welke rollen heb je binnen DAS gehad?
Lid bestuur, portefeuille onderwijs en voorzitter bestuur.

Waar ben je het meest trots op dat je bereikt hebt tijdens jouw tijd bij DAS?
DAS is een goed netwerk en organisatie van de hbo-opleidingen in de bètatechniek. Vanuit die kracht hebben we ons goed weten te manifesteren aan de landelijke “tafels” als het SAC HTNO en bij Health Holland waar we hebben meegeschreven aan de Human Capital Agenda.

Wil je nog iets anders kwijt aan DAS?
Blijf elkaar opzoeken en blijf investeren in het delen van kennis en ervaring.

Chris Buijsman

Wat ga je nu doen?
Ik mag per 1 september leiding gaan geven aan het (speciaal) onderwijs bij Heliomare in de rol van ‘bovenschools directeur’. Het betreft zes scholen voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren in Noord-Holland.

Welke rollen heb je binnen DAS gehad?
Ik heb enkele jaren deel uit mogen maken van het Algemeen Bestuur en ben tevens jarenlang lid geweest van de Werkgroep Kwaliteit. De laatste jaren heb ik, als lid van het statutair Dagelijks Bestuur, mij voor DAS mogen inzetten als penningmeester/secretaris en daarmee tevens als werkgever van de collega’s van het DAS-bureau.

Waar ben je het meest trots op dat je bereikt hebt tijdens jouw tijd bij DAS?
Dat zijn zonder meer meerdere zaken. Ik ben blij dat we het laatste jaar het fundament en de toekomstbestendigheid van DAS hebben kunnen versterken door onder meer de statutaire structuur en het mandaat vanuit de hogescholen beter neer te zetten. Ook hebben we gewerkt aan duurzame secundaire arbeidsvoorwaarden voor de DAS-collega’s. Inhoudelijk herinner ik me hele waardevolle uitwisselingssessies tijdens de Coronaperiode, de totstandkoming van samenwerking tussen alle veiligheidsfunctionarissen van de aangesloten DAS-hogescholen en een waardevol onderzoek naar het effect van de mbo-keuzedelen op het studiesucces binnen het hbo.

Wil je nog iets anders kwijt aan DAS?
DAS is een fantastische club mensen die, los van het belang van hun eigen hogeschool, op een gezellige en constructieve manier samenwerken om het belang van het werkveld, van studenten én van de professionals in ons vakgebied, te behartigen. Ik zou zeggen: veel dank voor de samenwerking en moedig voorwaarts!

Namens het DAS-bestuur en het DAS-bureau: Patrick en Chris bedankt!