Nieuwe competentie Projectmatig werken

De competentie Projectmatig werken is in september 2023 nieuw toegevoegd aan de competentieset van het Domein Applied Science. Deze vervangt de competentie Leidinggeven | Managen. De nieuwe competentie is te vinden in de digitale profielbeschrijving.

Nieuwe competentie Projectmatig werken

De competentie Leidinggeven | Managen sloot niet meer voldoende aan op het onderwijs. In de praktijk werd de competentie voornamelijk toegepast op projectmatig onderwijs. Daarom is ervoor gekozen om de competentie Leidinggeven | Managen niet te herzien en in plaats daarvan een nieuwe competentie te ontwikkelen. Hier is de competentie Projectmatig werken uitgekomen.

De beschrijving van de competentie is als volgt: “De Bachelor of Science is in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze, samen met anderen te werken aan de oplossing van een complex probleem of uitdaging.” De volledige competentietabel is te vinden in de vernieuwde profielbeschrijving.

Projectmatig werken vervangt de competentie Leidinggeven | Managen. Gedurende het proces van de implementatie van Projectmatig werken in de opleidingen, blijven beide competentietabellen beschikbaar in de profielbeschrijving.