Carine Joosse nieuw bestuurslid Onderzoek

Carine Joosse is per 7 maart 2023 benoemd tot DAS-bestuurslid Onderzoek. Daarmee ruilt ze na drie jaar haar portefeuille Kwaliteit in. Carine is decaan bij Hanzehogeschool Groningen.

Carine studeerde informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft bij verschillende organisaties gewerkt, zoals uitvoeringsorganisaties van de ministeries Landbouw, OCW, en Verkeer en Waterstaat. Sinds 2014 werkt Carine bij Hanzehogeschool, waar zij decaan is van het instituut Life Science & Technology, het Honours College, Centre of Talent, Teaching & Learning, en Kenniscentrum Biobased Economy.

Carine is ruim vier jaar betrokken bij DAS. Tijdens deze tijd heeft Carine fijne collega’s ontmoet, veel geleerd en zijn er goede stappen gezet in de samenwerking binnen Kwaliteit. Na deze mooie tijd kiest zij voor een nieuwe uitdaging in de portefeuille Onderzoek. Zij neemt deze taak over van Maarten van Andel, die onlangs afscheid nam van DAS.

Doorgaan op de ingeslagen weg
Carine vindt dat er tot nu toe mooie resultaten behaald zijn binnen de portefeuille Onderzoek en wil doorgaan op de ingeslagen weg. Ook wil zij zich inzetten voor de aansluiting met andere sectoren, lectorenplatformen en met practoraten in het mbo. Carine wil zich focussen op veel inhoudelijke afstemming en kennisuitwisseling, maar bijvoorbeeld ook op hoe het onderzoek uitgevoerd wordt, op peer-reviews, en onderlinge uitwisseling tussen onderzoekers (en student-lector). Ook vind zij zichtbaarheid belangrijk, zodat “DAS gezien wordt op het niveau van de Vereniging Hogescholen, landelijke netwerken en betrokken ministeries.

In haar nieuwe rol kijkt Carine het meeste uit naar de representatie van het domein onderzoek in het bestuur en de aansluiting en wisselwerking met andere werkgroepen. Ook kijkt zij enorm uit naar de samenwerking met de lectoren en het lectorenplatform. Vanuit deze samenwerking wil Carine zich inzetten voor meer impact op gezamenlijke projecten zoals Just Transition Fund (JTF), groeifonds, en de agenda Life Science & Health. “Samen kunnen we een vuist maken voor betere subsidievoorwaarden en meer impact creëren vanuit het praktijkgerichte onderzoek.”, aldus Carine.

Carine wil aan DAS graag nog het volgende kwijt: “We moeten bewust bekwaam blijven! In het zijn van een landelijk netwerk, in de uitwisseling van kennis en kunde, en in het gezamenlijk borgen van de kwaliteit van onze opleidingen.