11 december 2023: Meet Up Toekomstig Analist

Op 11 december 2023 organiseert het Platform Werkveld Medisch Laboratoriumonderwijs in samenwerking met het Landelijk Opleidingsoverleg Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LOBEM) een online bijeenkomst over regionale samenwerking tussen het mbo, hbo en werkveld.

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Regionale samenwerking tussen mbo, hbo en werkveld. Welke successen kunnen wij met elkaar delen? Hoe komt een goede samenwerking tot stand? Wat hebben wij van elkaar nodig?”

De online bijeenkomst is de derde Meet Up, deze keer ligt de focus op de regionale samenwerking. Als je deel wilt nemen wordt gevraagd om deze enquête in te vullen. In deze enquête kun je aangeven waar je met elkaar over wilt spreken. Ook kun je aangeven of je een break-outroom wilt begeleiden.

Het programma
13.00 uur | Start bijeenkomst: Terugblik Meet Up 2022 – Els Wester en Loes Hooijboer
13.15 uur | Duurzame samenwerking door co-creatie, innovatie en een leven lang leren – Sandra Migchielsen en Harald Leeuwis
13.45 uur | Nieuwe minor Laboratoriumdiagnostiek: regionale afstemming tussen het werkveld en de opleiding – Wouter Tiel Groenestege
14.15 uur | Pauze
14.30 uur | Regionaal in gesprek in de break-out rooms
16.00 uur | Terugkoppeling break-out rooms
16.30 uur | Afsluiting

Je kunt je inschrijven voor deze bijeenkomst via deze inschrijflink. In de bevestiging vindt u de inloggegevens voor de online bijeenkomst.