Video Lectorenplatform Applied Science: Wij werken samen aan circulaire kunststofeconomie

Het Lectorenplatform Applied Science verbindt lectoren met natuurwetenschappelijke expertise en realiseert samen met het werkveld technologische innovaties. Het lectorenplatform werkt binnen de thema’s gezondheid, voedsel en gewassen, en duurzaamheid. Om te laten zien hoe het lectorenplatform werkt en waar de lectoren mee bezig zijn maken we een video van elk van de drie thema’s. De laatste video binnen het thema duurzaamheid is nu klaar en gepubliceerd!

Circulaire kunststofeconomie
Circulaire producten zijn een goede manier om te verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat nieuwe producten op een duurzame manier ontworpen worden, bio-afbreekbaar zijn of dat recycling van de producten mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan textiel in fabrieken recyclebaar maken of nieuwe materialen voor borstprotheses ontwikkelen.

Lectoraten hebben binnen dit veld hun eigen expertise, zo focust het ene lectoraat bijvoorbeeld op de ontwikkeling van nieuwe materialen en het andere lectoraat op de toepassing ervan. Door samen te werken wordt deze kennis gebundeld en werkt het lectorenplatform samen aan circulaire kunststofeconomie.