Nieuwe financiering voor Lectorenplatform Applied Science

Het Lectorenplatform Applied Science verbindt lectoren met natuurwetenschappelijke expertise en realiseert samen met het werkveld technologische innovaties. Het lectorenplatform heeft opnieuw subsidie gekregen voor de komende drie jaar. Daarmee kunnen de lectoren het succes van het platform verder uitbouwen, met versterking van inhoudelijke samenwerking, en vergroting van de zichtbaarheid binnen en buiten het domein Applied Science.

Nieuwe financiering voor Lectorenplatform Applied Science

De toekomst ziet er veelbelovend uit. De maatschappelijke uitdagingen in life science, chemie en agrifood/tuinbouw zijn groot, en onze potentie om daarin impact te maken is formidabel. Vijf jaar lectorenplatform is en blijft beslist een succes!”, aldus Maarten van Andel, tot voor kort DAS bestuurslid Onderzoek.

Over Lectorenplatform Applied Science
Binnen Domein Applied Science (DAS) vormen lectoren al jaren een netwerk waarin zij elkaar ontmoeten, en antwoorden zoeken op gedeelde uitdagingen en verbinding zoeken op (inter)nationale en regionale onderzoeksthema’s. Sinds 1 september 2019 vormen de lectoren het Lectorenplatform Applied Science, mede gefinancierd door Regieorgaan SIA. Vanuit deze samenwerking zoeken ze de verbinding met elkaar en relevante partners om zo middels praktijkgericht onderzoek met een brede moleculaire kennisbasis bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Lectoren binnen het platform slaan een burg tussen fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek en de toepassing in de praktijk. Zo dragen zij bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit de praktijk. Binnen het Lectorenplatform bundelen de lectoren hun krachten op drie thema’s: gezondheid, voedsel en duurzaamheid. Lees meer over het lectorenplatform en de verschillende thema’s op onze website.

Subsidieprogramma Lectorenplatforms
Het Lectorenplatform Applied Science is mede mogelijk gemaakt door een platformsubsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wil jij ook de op hoogte blijven van het Lectorenplatform Applied Science? Lees dan de blogs die met regelmaat gepost worden.