Verkenning naar ‘afstuderen op maat’

Het Domein Applied Science start een verkenning naar ‘afstuderen op maat’, voor een nog betere aansluiting van de Applied Science opleidingen op de beroepspraktijk. Dit is in samenspraak met het landelijk werkveld vertegenwoordigd in het Landelijk WAC Overleg en de Raad van Advies Applied Sciences afgesproken.

Dit initiatief volgt op de publicatie van de handreiking de Professional Centraal eerder dit jaar. Deze handreiking biedt een (literaire) onderbouwing voor het toetsen van het eindniveau met een afstudeerproduct dat aansluit bij de beroepspraktijk van de afstudeerrichting van de student. Dat zal in veel gevallen nog steeds een uitgebreid afstudeerverslag zijn, maar bij werkomgevingen waar een dergelijk verslag minder van belang is, moet er ruimte zijn voor een beter passend afstudeerproduct. Belangrijkste voorwaarde is dat de ‘beroepsproducten’ die door een student kunnen worden opgeleverd aansluiten bij de beroepspraktijk en de studenten daarmee kunnen voldoen aan het vereiste landelijk eindniveau dat door alle opleidingen wordt gehanteerd.

Voor de meeste opleidingen binnen het domein is de mogelijkheid het eindniveau op een andere wijze te toetsen nieuw en daardoor een zoektocht: hoe doe je dat dan? DAS faciliteert en stimuleert intervisie en uitwisseling over dit thema. Hiervoor is begin oktober een projectgroep gelanceerd die de komende twee jaar de gezamenlijke verkenning gaat uitvoeren. Het Landelijk Overleg Werkveldadviescommissies en de Raad van Advies hebben zich dit najaar positief uitgesproken over de handreiking en de verdere gezamenlijke verkenning.