Handreiking meten eindniveau DAS-opleidingen

Deze week is de handreiking verschenen waarmee hogescholen de toetsing van het eindniveau anders kunnen inrichten dan tot nu toe doorgaans werd gedaan.

Het afstuderen is de belangrijkste toets van een hbo-opleiding. Voor de opleidingen binnen het domein Applied Science houdt dit meestal in dat de student een (onderzoeks)stage loopt, een verslag schrijft en een presentatie houdt. Maar kan – of mag – dat ook anders? En past deze wijze van toetsen nog wel bij de beroepspraktijk?

Om die reden heeft het bestuur van DAS besloten om de wijze waarop het eindniveau kan worden bepaald, eens tegen het licht te houden. Uitgangspunt was daarbij het gegeven dat de opleidingen in het domein startbekwame professionals willen afleveren, die klaar zijn voor een carrière in het werkveld. Tijdens deze zoektocht is er een literatuurstudie gedaan en is er getoetst bij alle hogescholen of en hoe resultaten hieruit bruikbaar waren voor de betrokken opleidingen.

Op basis van de bevindingen heeft het bestuur van het domein geconcludeerd dat het afstudeerprogramma en de toetsing ervan op verschillende wijzen vormgegeven kunnen worden. Uiteraard blijven de individuele hogescholen verantwoordelijk voor het afstuderen, maar gezien het belang hiervan wordt de komende jaren ook op landelijk niveau door DAS volop ingezet om de hogescholen hierbij te ondersteunen. Download hier het rapport ‘De professional centraal’.

Het Domein Applied Science is trots op deze handreiking, waarmee de hogescholen samen met het werkveld aan de slag kunnen om vorm te geven aan afstudeerprogramma’s en toetsing die beter aansluiten bij de beroepspraktijk.