Splitsing LOCCT

Het Landelijk Opleidingsoverleg Chemie & Chemische Technologie (LOCCT) gaat met ingang van het nieuwe studiejaar verder als twee aparte overleggen, een voor Chemie en een voor Chemische Technologie. De leden van het LOCCT hebben unaniem gekozzen voor deze splitsing.

Door de verschillende inhoud van de opleidingen en uiteenlopende uitdagingen waar de twee opleidingen voor staan, had een gezamenlijk overleg steeds minder toegevoegde waarde. Ook DAS is van mening dat de splitsing het overleg ten goede komt. Beide overleggen krijgen een vertegenwoordiger in de Werkgroep Onderwijs. De vertegenwoordigers van de Applied Science-opleidingen zullen ook bij beide overleggen aangesloten blijven.

Meer informatie over de Landelijke Opleidingsoverleggen van DAS.