Projectgroep Datavaardige Professional van start

Een projectgroep bestaande uit docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen en vakgebieden, gaat vanaf juni aan de slag met de uitwerking van de adviezen uit het rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences’, dat in oktober 2018 verscheen.

Projectgroep Datavaardige Professional van start

De groep gaat onder meer bijeenkomsten organiseren voor uitwisseling over het huidige aanbod aan data-onderwijs binnen de opleidingen en uitzoeken hoe het uitwisselen van datasets en bijbehorende lessen/didactiek veilig en betrouwbaar kan plaatsvinden. Verdere activiteiten worden gedurende het project vastgesteld op basis van resultaten en behoeften van de opleidingen.

Datavaardige Applied Scientists hard nodig

De ontwikkelingen in het werkveld van de Applied Science-opleidingen, zoals de groeiende automatisering van biomedische laboratoria en de toenemende beschikbaarheid van grote hoeveelheden data in online databases, hebben de behoefte aan kennis en vaardigheid op het gebied van het genereren, managen en analyseren van data vergroot. Interviews met docenten van de DAS-opleidingen voor het rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences‘ bevestigen deze behoefte van het afnemend werkveld. Het rapport laat ook zien wat er al wordt aangeboden aan data-onderwijs, waar de groeigebieden en wensen liggen en op welke gebieden DAS dit onderwijs verder zou kunnen ondersteunen. De input van de docenten komt samen in een vijftal adviezen voor vervolg van dit traject binnen DAS. De projectgroep gaat met deze adviezen aan de slag.

Meer over het rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences’