Datavaardige Applied Scientists hard nodig

De ontwikkelingen in het werkveld van de Applied Science-opleidingen, zoals de groeiende automatisering van biomedische laboratoria en de toenemende beschikbaarheid van grote hoeveelheden data in online databases, hebben de behoefte aan kennis en vaardigheid op het gebied van het genereren, managen en analyseren van data vergroot. Docenten van de DAS opleidingen die geïnterviewd zijn in het onlangs verschenen rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences‘, onderstrepen deze behoefte van het afnemend werkveld.

Ook geven zij aan wat er al wordt aangeboden aan data-onderwijs, waar de groeigebieden en wensen liggen en op welke gebieden DAS dit onderwijs verder zou kunnen ondersteunen. Hun input heeft geresulteerd in een vijftal adviezen voor vervolg van dit traject binnen DAS. Het DAS-Bestuur heeft besloten volop in te willen zetten op de ontwikkelingen rondom de datavaardige professional. Gedeeltelijk gebeurt dit al bij de individuele hogescholen maar ook op landelijk niveau wil men samenwerken om de ontwikkelingen te ondersteunen/versnellen. De wijze waarop binnen DAS aan dit onderwerp samengewerkt gaat worden is mede afhankelijk van de behoefte die er is bij de docenten. Om deze reden wordt dit najaar aan verschillende groepen binnen DAS gevraagd om feedback te geven op het rapport en prioriteiten te geven aan de adviezen voor het vervolgtraject. Op basis van de verkregen input zet DAS voor 2019 een vervolgtraject op.

Om het rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences‘ in te zien of te downloaden, klik hier!