DAS-webinar Studierendement

Op maandag 4 april van 15:30 tot 16:45 uur vindt online de DAS-webinar ‘Studierendement’ plaats. De webinar is bedoeld voor docenten, lectoren, onderzoekers, opleidingscoördinatoren, voorlichtingsmedewerkers en opleidingsdirecteuren. Insteek is er een interactieve sessie met vraag en antwoord van te maken.

AANLEIDING
Aanleiding van de webinar is de in november 2018 gehouden landelijke bijeenkomst ‘studiesucces’. Deze bijeenkomst leverde veel ideeën en inspiratie op voor hogescholen om de komende jaren te werken aan het verbeteren van het studiesucces. Deze ideeën zijn toen verzameld in een inspiratiedocument.

PROGRAMMA
Tijdens deze webinar blikken we kort even terug op wat we toen voor kansen zagen bij het thema ‘Studierendement’ en gaan we naar aanleiding van twee good practices en eigen ervaringen met elkaar in gesprek hoe het nu rond dit thema gaat.

De webinar verloopt via MS Teams. Het programma ziet er als volgt uit:

15:30 – 15:35 korte inleiding door Carine Joosse (DAS-bestuurslid)
15:35 – 15:55 presentatie ‘ervaringen nieuw curriculum BML’ , Meike Hensmann, Hogeschool Rotterdam
Het curriculum van de opleiding BML is een paar jaar geleden vernieuwd met als doel het studiesucces te verbeteren en meer aansluiting te krijgen bij ontwikkelingen in het werkveld. Wat heeft dit tot nu toe opgeleverd? Heeft het effect gehad op het studierendement?
15:55 – 16:15 presentatie ‘ander onderwijsconcept’, Robin Willems, Zuyd hogeschool
Bij Zuyd is de afgelopen jaren gewerkt aan een ander onderwijsconcept dat er mede in heeft geresulteerd dat de uitval lager is geworden. Wat hebben zij (anders) gedaan? En wat kunnen wij hier van leren?
16:15 – 16:45 Discussie, vragen, ervaringen, ideeën uitwisselen, …

AANMELDEN
DAS-collega’s kunnen zich aanmelden via deze link. Je ontvangt dan automatisch een bevestiging met de link voor de webinar. Wanneer je geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan even contact op. De webinar wordt ook opgenomen en is later terug te kijken.