Laatste nieuws

Datavaardige Applied Scientists hard nodig

De ontwikkelingen in het werkveld van de Applied Science-opleidingen, zoals de groeiende automatisering van biomedische laboratoria en de toenemende beschikbaarheid van grote hoeveelheden data in online databases, hebben de behoefte aan kennis en vaardigheid op het gebied van het genereren, managen en analyseren van data vergroot. Docenten van de DAS opleidingen die geïnterviewd zijn in het onlangs verschenen rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences‘, onderstrepen deze behoefte van het afnemend werkveld.

Opleidingsprofiel Forensisch Onderzoek verschenen

Het gezamenlijk landelijk opleidingsprofiel van de opleidingen Forensisch Onderzoek (FO) van de Hogeschool van Amsterdam en Saxion Hogeschool is verschenen. Met het verschijnen van dit opleidingsprofiel is de competentiegerichte profielbeschrijving van de BSc in de Applied Sciences compleet.

Green PAC iLab Emmen geopend

Vanaf 1 mei heeft Green PAC een iLab op het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen. Dit is voor Green PAC de tweede locatie, naast het succesvolle iLab in Zwolle. Green PAC iLab biedt starters tegen gunstige voorwaarden ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en het ontwikkelen van een veelbelovend kunststof product. Door zich te vestigen op het iLab kunnen starters hun idee versneld ontwikkelen en op de markt brengen. Green PAC is een Centre of Expertise binnen het domein Applied Science, en een samenwerking tussen Stenden en Windesheim.

DAS sluit aan bij behoefte chemische arbeidsmarkt

De Topsector Chemie heeft onlangs de resultaten van een uitgebreide arbeidsmarktanalyse gepubliceerd. Een voorlopige conclusie dat – als er op korte termijn geen grote verschuivingen plaatsvinden binnen het werkveld – de studentenaantallen die de opleidingen binnen DAS opleiden matchen met de behoefte op de arbeidsmarkt. Deze situatie wordt natuurlijk blijvend gevolgd.

Nieuwe fase PROEF!: zicht op effect

Onlangs heeft onze partner Stichting C3 het driejarenplan van de PROEF!-campagne voor de periode 2017 t/m 2019 gepresenteerd. De komende jaren zal de PROEF!-campagne grondig geëvalueerd worden. Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwe beroepenfilmpjes en wordt gekeken of het lesmateriaal van PROEF!werk digitaal inzetbaar kan worden gemaakt.  

Kris Marcelissen en Mabel Vos winnen HBO-Posterprijzen

Kris Marcelissen (Fontys Hogeschool TNW) en Mabel Vos (Hogeschool Inholland) zijn tijdens de DAS Conferentie Applied Science op 23 maart 2017 uitgeroepen tot winnaars van de HBO-Posterprijzen. De jury koos Kris als winnaar van de posterwedstrijd. De deelnemers aan de conferentie verkozen de poster van Mabel als beste.