Green PAC iLab Emmen geopend

Vanaf 1 mei heeft Green PAC een iLab op het Emmtec Industry & Businesspark in Emmen. Dit is voor Green PAC de tweede locatie, naast het succesvolle iLab in Zwolle. Green PAC iLab biedt starters tegen gunstige voorwaarden ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en het ontwikkelen van een veelbelovend kunststof product. Door zich te vestigen op het iLab kunnen starters hun idee versneld ontwikkelen en op de markt brengen.
Green PAC is een Centre of Expertise binnen het domein Applied Science, en een samenwerking tussen Stenden en Windesheim.

Green PAC directeur Rob Voncken: “Met de opening van Green PAC iLab Emmen verstevigen we de innovatieve kracht van de regio. Starters uit de regio die activiteiten willen ontwikkelen in de (groene) kunststofindustrie krijgen de kans om hun ambities lokaal en tegen minimale kosten te realiseren.”

Ilab: innovatief laboratorium
Een iLab (innovatief laboratorium) is een fysieke plek in de nabijheid van een kennisinstelling, waar starters een ‘veelbelovend concept’ versneld kunnen ontwikkelen tot een opschaalbaar product. Een iLab voorziet de starter van (o.a.) goede labfaciliteiten, biedt de mogelijkheid zelfstandig te ondernemen en gebruik te maken van dure apparatuur. Daarnaast krijgt de starter coaching vanuit de betrokken kennisinstelling(en) bij alle facetten die het starten van een eigen bedrijf met zich mee brengt.

Centrum voor chemische innovatie
De vestiging op het Emmtec Industry & Businesspark is bewust. Emmtec wil uitgroeien tot hét centrum voor innovatie op het gebied van (groene) vezels, garens, composieten en polymeren. Eelco Vrieling, commercieel directeur EMMTEC Services: “Sinds 2013 zijn we door de landelijke overheid aangewezen als centrum voor chemische innovatie (COCI). We zijn actief bezig om samen met bedrijven en kennisinstellingen uit te groeien tot hotspot voor innovatie in de kunststofsector. De vestiging van Green PAC ilab op het terrein draagt daar in belangrijke mate aan bij.” Green PAC iLab business developer Bastian Coes: “Het openen van een Green PAC iLab biedt starters die hier vestigen perspectief. Ze krijgen de ruimte om hun concept uit te werken en te vermarkten.”

Groene Chemie
Vanuit de provincie Drenthe en de gemeente Emmen wordt ook positief gereageerd op de vestiging van Green PAC ilab. Beide overheden zetten actief in op de ontwikkeling van groene chemie. De combinatie met een sterk vertegenwoordigde agrarische sector versterkt deze inzet. De grondstoffen kunnen gewoon uit de eigen regio worden gehaald. Wethouder Arends en gedeputeerden Jumelet en Brink juichen de vestiging van Green PAC iLab dan ook van harte toe. Met de komst van Green PAC iLab wordt het innovatieve vestigingsklimaat gestimuleerd en kan Drenthe zich verder ontwikkelen als Europees knooppunt voor de kunststof maakindustrie. En dat past helemaal bij het feit dat Emmen behoort tot de top 5 groene chemie regio’s van Nederland.