DAS sluit aan bij behoefte chemische arbeidsmarkt

De Topsector Chemie heeft onlangs de resultaten van een uitgebreide arbeidsmarktanalyse gepubliceerd. Een voorlopige conclusie dat – als er op korte termijn geen grote verschuivingen plaatsvinden binnen het werkveld – de studentenaantallen die de opleidingen binnen DAS opleiden matchen met de behoefte op de arbeidsmarkt. Deze situatie wordt natuurlijk blijvend gevolgd.

 

Het onderzoek, uitgevoerd door Dialogic, geeft de situatie op de arbeidsmarkt binnden de Topsector Chemie weer voor applied scientists, BML’ers, biotechnologen, chemici, chemisch technologen en studenten aan relevante lerarenopleidingen.

Vergeleken met tien jaar geleden kiezen bijna twee keer zoveel studenten voor een chemie opleiding. Vooral op MBO4, HBO en universitair niveau maken steeds meer jongeren de keuze voor een chemie opleiding. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat afgestudeerde chemici in veel verschillende sectoren terecht komen en dus breed inzetbaar zijn. Maar liefst 30 tot 40% van de afgestudeerde chemici komt terecht in andere gerelateerde sectoren zoals Energie, High Tech Systemen & Materialen, Agri & Food en gezondheidszorg. Daarnaast gaat nog eens zo’n zelfde percentage werken in sectoren volledig buiten de chemie.

Het blijft in de komende jaren van belang om de instroom bij de chemische opleidinge te verhogen. Ook is aandacht nodig voor de doorontwikkeling van het curriculum en professionele ontwikkeling van chemici om te voldoen aan de eisen die industriele en maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan chemici stellen. DAS werkt nauw samen met de Topsector Chemie om hieraan bij te dragen.

Lees het nieuwsbericht van de Topsector Chemie
of open direct het rapport