Nieuwe fase PROEF!: zicht op effect

Onlangs heeft onze partner Stichting C3 het driejarenplan van de PROEF!-campagne voor de periode 2017 t/m 2019 gepresenteerd. De komende jaren zal de PROEF!-campagne grondig geëvalueerd worden. Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwe beroepenfilmpjes en wordt gekeken of het lesmateriaal van PROEF!werk digitaal inzetbaar kan worden gemaakt.

 

De evaluatie is het speerpunt van de komende drie jaar. Om de effectiviteit van de proef.info en Prapp! te evalueren wordt er de komende drie jaar op verschillende manieren onderzoek gedaan. Ten eerste worden in een kwalitatief onderzoek 20 havo-leerlingen gedurende 2 jaar gevolgd. Door middel van interviews brengen we hun studiekeuzeproces in kaart. Ten tweede krijgen eerstejaars van de DAS-opleidingen na aanvang van de studie een vragenlijst waarin ze terugblikken op hun studiekeuzeproces. En tenslotte vindt er vanaf dit voorjaar een doorlopende directe evaluatie plaats doormiddel van pop-up vragen op proef.info en in Prapp!.
Neem voor meer informatie over het projectplan of de evaluatie contact op met Anne-Lotte Masson (C3)