Vliegende start voor Lectorenplatform Applied Science

Het onlangs opgerichte Lectorenplatform Applied Science kreeg op 2 oktober een vliegende start met een kick-off bijeenkomst, waarin zo’n 30 lectoren en potentiële samenwerkingspartners de maatschappelijke uitdagingen verkenden. Lectoren uit het natuurwetenschappelijk domein willen hier graag met praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan leveren.

Vliegende start voor Lectorenplatform Applied ScienceDeelnemende lectoren aan de Kick-offbijeenkomst Lectorenplatform Applied Science. © Stichting DAS.

Binnen het Domein Applied Science (DAS) vormen de lectoren al jaren een netwerk waarin zij elkaar ontmoeten, antwoorden zoeken op gedeelde uitdagingen en verbinding zoeken op (inter)nationale en regionale onderzoeksthema’s. Sinds 1 september 2019 vormen de lectoren het Lectorenplatform Applied Science, mede gefinancierd door Regieorgaan SIA. Vanuit deze samenwerking zoeken ze de verbinding met elkaar en relevante partners om zo middels praktijkgericht onderzoek met een brede moleculaire kennisbasis bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Maarten van Andel, bestuurslid Onderzoek van Stichting DAS en directeur van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, is enorm trots op de realisatie van het Lectorenplatform: “Het is fantastisch dat de onderzoekssamenwerking in ons domein met dit platform naar een hoger plan wordt getild. Ik zie dat de lectoren hun tijd en positieve energie in het platform investeren. De ondersteuning vanuit de Platformregeling van Regieorgaan SIA geeft ons de erkenning en het steuntje in de rug om onze doelen te realiseren.”

Gezamenlijk bijdragen aan missies topsectoren

Tijdens de kick-off is in verschillende focusgroepen gekeken hoe het platform haar bijdrage kan leveren aan de missies en sleuteltechnologieën zoals die in de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) van verschillende topsectoren zijn vermeld.

In de volgende fase van het platform zal er nadrukkelijk verbinding worden gezocht met andere organisaties. Lars Verschuren, senior onderzoeker bij TNO, aanwezig bij de kick-off: “TNO doet veel onderzoek op het gebied van life sciences ten behoeve van het meten van ziekte en gezondheid. Bij een aantal projecten is hiervoor al verbinding gevonden met lectoren bij hogescholen. Het DAS platform geeft ons de mogelijkheid dit uit te breiden over een groot aantal expertises binnen de lectoraten van hogescholen. We willen graag met het platform verder verkennen hoe we gezamenlijk invulling zouden kunnen geven aan uitdagingen zoals geformuleerd in de KIA Gezondheid en Zorg.”

Mark Kats, eigenaar van Kats Agrifood Consulting, voegt daaraan toe: “De bijna gereed zijnde KIA Agenda Landbouw, Water, Voedsel 2020 – 2023 van de topsectoren Agri&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en Water&Maritiem biedt voldoende perspectief en uitdagingen voor innovatief praktijkgericht onderzoek van de hogescholen – niet alleen van agrarische maar ook reguliere hogescholen. Het Lectorenplatform Applied Science bundelt kennis, kunde en aanbod op dit gebied en fungeert zodanig als een portaal om de ketenbrede topsectorenmissies uit de aankomende KIA in samenwerking met het mkb(+) in goede banen te leiden.”

Het Domein Applied Science (DAS)

Het Domein Applied Science is het samenwerkingsverband van hbo-opleidingen en lectoraten in de toegepaste natuurwetenschappen. Het domein omvat negen bacheloropleidingen, vier masteropleidingen en ruim veertig lectoraten waarin toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd en wordt verbonden met het onderwijs. Kijk voor een overzicht van alle lectoraten in het domein en hun onderzoeksthema’s op de landkaart op deze website.

Subsidieprogramma Lectorenplatforms

Het Lectorenplatform Applied Science is mede mogelijk gemaakt door een platformsubsidie van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meer informatie over het subsidieprogramma Lectorenplatforms.

Contact met het Lectorenplatform Applied Science

Wilt u meer informatie over het Lectorenplatform Applied Science en/of ziet u mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact op via platform@appliedscience.nl.