Verbeteringen PROEF!werk-modules

Het lesmateriaal van PROEF!werk gaat inmiddels al heel wat jaren mee en is een vast element in het aanbod van lesmateriaal van c3 en de PROEF!-campagne van DAS. Onlangs is c3 gestart met een effectmeting, om te bepalen wat het effect en de impact zijn van de lesmaterialen en activiteiten. Op basis hiervan onderzoekt c3 de mogelijkheden om de modules beter inzetbaar en aantrekkelijker te maken.

PROEF!werk is een serie lesmodules voor de onderbouw havo/vwo, waarin leerlingen kennis maken met verschillende beroepen in de Applied Sciences om zo hun interesse in een opleiding in dit domein te wekken.

Het lesmateriaal van PROEF!werk is kwalitatief geëvolueerd met zowel docenten als leerlingen. De leerlingen geven aan dat ze de modules aansprekend vinden qua vormgeving en dat ze graag de praktische opdrachten doen. Aan de andere kant vinden ze de modules te tekstueel en missen ze wat uitleg bij de het interview met de beroepsbeoefenaar. Ook de docenten geven aan dat de praktische opdrachten het aantrekkelijkste deel van de modules zijn. De docenten vinden sommige modules lastig in te zetten, omdat ze niet direct aansluiten bij de stof in het leerboek.

Om de modules beter inzetbaar en aantrekkelijker te maken, onderzoekt c3 de mogelijkheid om ondersteunend filmmateriaal op te nemen en wordt er in de docentenhandleiding duidelijk aangegeven hoe de module bij de (examen)stof past.