Van idee tot start nieuwe opleiding

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september 2021 met de nieuwe bacheloropleiding Biomedische technologie. Op dit moment hebben zich 170 studenten aangemeld. Wat heeft de HvA doen besluiten deze nieuwe opleiding te starten en hoe is dit in zijn werk gegaan? We vroegen het Irene Stellingwerf, opleidingscoördinator Biomedische Technologie.

Hoe kwamen jullie tot het besluit een nieuwe opleiding te starten?
“Het begon allemaal zo’n drie jaar geleden. De Hogeschool van Amsterdam wilde graag haar Applied Science onderwijs uitbreiden. Deze bestond toen nog alleen uit de opleiding Forensisch onderzoek. Kijkend naar de grootstedelijke vraagstukken en de steeds grotere uitdagingen in de gezondheidszorg heeft de HvA doen besluiten te starten met de nieuwe opleiding Biomedische technologie. Een opleiding die studenten opleidt om biomedische producten te ontwikkelen voor complexe gezondheidsvraagstukken.

Wat maakt deze opleiding anders dan de andere Applied Science opleidingen?
Deze opleiding zit net als de andere Applied Science opleidingen in de driehoek natuurkunde-biologie-scheikunde, waardoor er ook wel wat overlap is met de andere DAS-opleidingen. Een verschil met de andere opleidingen is dat Biomedische technologie meer gericht is op productontwikkeling en dat bijvoorbeeld ethiek een grote rol in de opleiding speelt. De opleiding is echt een combinatie van technologie en gezondheidsvraagstukken, daarmee bedienen we dan ook een andere arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld de opleidingen BML en Technische natuurkunde.

Hoe is de opleiding opgebouwd?
De opleiding bestaat hoofdzakelijk uit projectonderwijs. In de eerste 2 jaar zijn er zeven projecten waar de studenten mee aan de slag gaan en in het derde en vierde jaar werken ze naast hun stage en minor, aan één zelf uitgekozen groot project en hebben ze hun afstudeeronderzoek. Alle projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met een werkveldpartner. De studenten werken aan ‘authentieke’ opdrachten. Dit betekent dat de vraagstukken mee veranderen met de ontwikkelingen en daarmee dus ook het onderwijs. Het project met bijvoorbeeld het AMC zal er over 5 jaar zeker anders uitzien dan dat het er nu uitziet.

Krijgen studenten ook nog vakken zoals wiskunde en natuurkunde?
In funderende kennismodules worden vakken zoals wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde gegeven maar wel zo dat ze in dienst staan van de projecten. Ze leren daar de kennis die zij nodig hebben om met de opdrachten aan de slag te kunnen. We zijn ervan afgestapt alle kennis in het onderwijs te stoppen. Er is bewust gekozen voor het aanbieden van een basispakket waarmee de studenten zelf in staat zijn kennis waar nodig uit te breiden.

Hoe is het ontwikkeltraject van de opleiding verlopen?
De grootste taak was toch wel de juiste positie voor de opleiding te vinden. Biomedische technologie is namelijk zoveel, van CRISPR-Cas tot protheses. Tegelijkertijd wilden we ook aan de vraag vanuit het werkveld om meer productontwikkelaars op te leiden voldoen. We hebben nagedacht hoe we onszelf positioneren ten opzichte van wo en mbo (verticaal) en hoe ten opzichte van andere hbo-opleidingen in het land (horizontaal). Het duurde best een tijd voor we keuzes hadden gemaakt wat we juist wel en wat we juist niet gingen doen. Ook het ontwikkelen van het onderwijs heeft veel tijd gekost. Het curriculum heeft een aantal iteraties doorgemaakt. In het ontwikkeltraject is veel overleg geweest met het werkveld. Tijdens werkveldsessies is in het begin veel gesproken over de behoeftes en de knelpunten die er in het werkveld zijn. Later in het traject werd het curriculum en de onderwijsvisie aan het werkveld voorgelegd en dit leverde hele interessante inzichten. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de wet- en regelgeving omtrent biomedische producten. Dit onderwerp hadden wij in eerste instantie niet in het curriculum opgenomen, maar het werkveld gaf aan dat dit juist heel belangrijk is, dus nu zit dit er wel in.

Hebben jullie ook een eigen afdeling binnen de HvA?
Biomedische technologie heeft samen met Forensisch onderzoek een plek gekregen in het gebouw bij de faculteit Gezondheid, op het AMC-terrein. Daar is voor ons een vleugel gestript en helemaal opnieuw ingericht en er zijn nieuwe labs gekomen. Het is echt heel mooi geworden.

Hebben jullie genoeg tijd gehad om studenten te werven?
Door corona hebben we in de aanloop van de accreditatie best wat vertraging opgelopen waardoor we maar 6 weken hebben opengestaan op studielink. Ook hebben we maar 2 online voorlichtingsbijeenkomsten kunnen geven. Ondanks deze korte tijd hebben we nu 170 aanmeldingen, meer dan dat wij eerlijk gezegd verwacht hadden door corona. Daar zijn wij erg blij mee!

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben best trots met de mooie manier waarop thema’s rondom ethiek een plek in de opleiding hebben gekregen. Dit vind ik zelf erg belangrijk. Ook ben ik erg blij te merken dat het (werk)veld erg enthousiast is dat deze opleiding er komt, dat hier echt behoefte aan is. Dit geeft mij het vertrouwen dat onze afgestudeerden straks echt een significante bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidsvraagstukken die nu en in de toekomst spelen.”

Meer informatie over de opleiding Biomedische technologie is te vinden op de website van de Hogeschool van Amsterdam.