Update situatie Coronavirus

Lees hier wat de gevolgen zijn van de uitbraak van het Coronavirus voor de activiteiten en samenwerking binnen DAS. Dit bericht wordt aangepast of aangevuld als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Laatste update: maandag 6 april 2020.

Bijeenkomsten

Alle fysieke bijeenkomsten die gepland staan vóór 1 juni gaan niet door. Voor elke bijeenkomst wordt een individuele afweging gemaakt of deze vervangen wordt door een online vergadering, verplaatst wordt of geannuleerd wordt. Heb je een vraag over een geplande vergadering, neem dan contact op met de betrokken beleidsadviseur.

Bereikbaarheid

De beleidsadviseurs van DAS werken vanuit huis zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Vanwege het combineren van werk en de zorg voor kinderen zijn zij niet altijd de gehele dag bereikbaar. We raden je aan een e-mail te sturen als je contact met hen wilt.

Contactgegevens beleidsadviseurs

Activiteiten

We merken een grote behoefte om ervaringen met en oplossingen voor het online afstandsonderwijs met elkaar uit te wisselen. We vinden het mooi dat ook in deze moeilijke tijd de kracht van samenwerking op landelijk niveau wordt gezien. DAS ondersteunt de online uitwisseling met het inrichten van Teams-omgevingen voor de verschillende overlegorganen. Heb je een vraag, wens of suggestie voor wat DAS kan betekenen? Laat het gerust weten.

Tot slot

Het zijn bijzondere en uitdagende tijden, voor ons allemaal persoonlijk en voor het onderwijs waar we in werkzaam zijn. Vanuit DAS willen we onze bewondering en waardering uitspreken voor de wijze waarin de hogescholen in zeer korte tijd de omschakeling naar volledig onderwijs op afstand hebben gerealiseerd.
DAS wenst je sterkte in deze tijd en gezondheid voor jou en je dierbaren.