Update situatie Coronavirus

Lees hier wat de gevolgen zijn van de uitbraak van het Coronavirus voor de activiteiten en samenwerking binnen DAS. Dit bericht wordt aangepast of aangevuld als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten van DAS die gepland stonden vóór 6 april zijn geannuleerd. Voor bijeenkomsten die daarna gepland staan wordt een individuele afweging gemaakt, afhankelijk van de duur van de overheidsmaatregelen, de beoogde locatie en de deelnemers aan het overleg. Verplaatsing, annulering of aanpassing naar een online vergadering behoren tot de mogelijkheden. Heb je een vraag over een geplande vergadering, neem dan contact op met de betrokken beleidsadviseur.

Bereikbaarheid

De beleidsadviseurs van DAS werken vanuit huis zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Vanwege de zorg voor kinderen zijn zij niet altijd de gehele dag bereikbaar. We raden je aan een e-mail te sturen als je contact met hen wilt.

Contactgegevens beleidsadviseurs

Activiteiten

We zien alweer initiatieven om ervaringen en oplossingen met elkaar uit te wisselen. We vinden het mooi dat ook in deze moeilijke tijd de kracht van samenwerking op landelijk niveau wordt gezien. DAS bekijkt de mogelijkheden om de hogescholen hierin te ondersteunen.

Tot slot

Het zijn bijzondere en uitdagende tijden, voor ons allemaal persoonlijk en voor het onderwijs waar we in werkzaam zijn. Vanuit DAS willen we onze bewondering en waardering uitspreken voor de wijze waarin de hogescholen in zeer korte tijd de omschakeling naar volledig onderwijs op afstand hebben gerealiseerd.
DAS wenst je sterkte in deze tijd en gezondheid voor jou en je dierbaren.