Topsector Chemie lanceert online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt chemie

Onderwijsinstellingen met chemie-opleidingen en bedrijven die chemici in dienst hebben kunnen vanaf nu voor al hun cijfermatige vragen over de in- en uitstroom van chemie-opleidingen in Nederland en doorstroom van chemici naar de arbeidsmarkt terecht bij het online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Topsector Chemie.

Het online dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt omvat de belangrijkste cijfermatige bevindingen uit het onderzoek ‘Aansluiting Onderwijs-arbeidsmarkt in de Topsector Chemie’. Het onderzoek en dashboard zijn uitgevoerd en ingericht door Dialogic Innovatie & Interactie, in opdracht van de Topsector Chemie.

Het is voor het eerst dat alle cijfers rondom in- en uitstroom van de Nederlandse chemie-opleidingen en doorstroom naar de arbeidsmarkt  samengebracht zijn in één online dashboard, voor alle opleidingsniveaus: mbo, hbo en wo. De gebruiker kan hierbij zijn eigen analyses uitvoeren. In het dashboard zijn de laatste onderwijs instroomcijfers 2016-17 opgenomen en ook prognoses van uitstroomcijfers naar de arbeidsmarkt tot 2020. De cijfers in het dashboard zullen jaarlijks worden aangevuld.

Het online dashboard is beschikbaar via https://onderwijsarbeidsmarktchemie.nl.