Toetsing Eindniveau ter discussie

De belangrijkste toets in het hoger onderwijs, is de toetsing waarin het eindniveau van een student wordt vastgesteld. Bij de opleidingen van DAS is een (onderzoeks)verslag bijna altijd een belangrijk onderdeel van deze toetsing. DAS heeft zichzelf de vraag gesteld of de wijze van meting van het eindniveau, en de inzet van het verslag hierbij, aan herziening onderhevig is. Een eerste discussie hierover heeft plaatsgevonden op 20 juni jl.

Tijdens deze bijeenkomst waren 16 vertegenwoordigers van 12 hogescholen aanwezig. Charlotte Creusen (Zuyd Hogeschool) gaf een presentatie over ervaringen met alternatieve beroepsproducten (i.p.v. het onderzoeksverslag) bij de onderzoeksminor.

Na een goede discussie heeft de projectgroep geconcludeerd dat het bij meten van het eindniveau moet gaan over de prestaties die gemeten worden. De wijze en vorm waarop deze prestaties worden gemeten kunnen variëren, en zou door de opleiding moeten worden bepaald. De opleiding zou hierbij verschil kunnen maken tussen beroepsopdrachten bij diverse opdrachtgevers, bijvoorbeeld universiteit t.o.v. een mkb-bedrijf. De expertise van examinatoren is essentieel om tot een goede eindbeoordeling te komen.

In het najaar van 2018 wordt een tweede bijeenkomst gehouden waarna de projectgroep een flexibele handreiking oplevert aan het bestuur van DAS. De landelijke opleidingsoverleggen krijgen de mogelijkheid om hun oordeel over deze handreiking te geven. Het doel van de handreiking is om DAS opleidingen te ondersteunen bij de invulling van hun beoordeling van het eindniveau.