Succesvol Lectorennetwerk professionaliseert

Uit een verkenning ‘Life Sciences in het hbo’ blijkt dat de lectoren in het DAS-lectorennetwerk bovengemiddeld succesvol zijn als het gaat om het binnenhalen van onderzoeksgelden en het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek. Ook blijkt er een gemeenschappelijke basis om met het netwerk focuspunten te definiëren in samenspraak met de topsectoren. DAS wil een vervolg geven aan dit rapport door het professionaliseren van het lectorennetwerk naar een Lectorenplatform Applied Science. Zowel SIA als HollandBio zijn zeer enthousiast over het initiatief van het DAS om een lectorenplatform op te richten: ”Kan niet anders dan dat de samenwerking van deze deskundige en gemotiveerde onderzoekers tot mooie resultaten zal leiden.”, aldus Richard Slotman, directeur Regieorgaan SIA.

Succesvol Lectorennetwerk professionaliseertvlnr: Victorine de Graaf (bestuurslid Onderzoek DAS), Richard Slotman (directeur Regieorgaan SIA) en Annemiek Verkamman (managing director HollandBIO)

De verkenning is in de eerste helft van 2018 uitgevoerd door Helma Kaptein van Science2Change in opdracht van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en onder leiding van DAS en de topsector LSH. De ‘life sciences’ in het rapport beslaan het onderzoek van alle lectoraten binnen het domein Applied Science. Het rapport is tijdens een bijeenkomst van het Lectorennetwerk op 5 november uitgereikt aan Richard Slotman directeur NRPO SIA, en aan Annemiek Verkamman, Managing Director HollandBio.

Rapport Verkenning Life Sciences

Het succes van de lectoren is gemeten op basis van de subsidies van Regieorgaan SIA. De DAS-lectoren dienen significant meer aanvragen bij de programma’s van Regieorgaan SIA in (meer dan driemaal zoveel als het gemiddelde) én zijn bijna twee keer zo succesvol. Met name bij RAAK-PRO en RAAK-mkb presteren de DAS-lectoren duidelijk beter. Om goede aansluiting te vinden bij (grote) nationale en internationale onderzoeks- en impactactiviteiten zal een volgende stap genomen moeten worden in het creëren van focus en massa. DAS wil dit realiseren door het professionaliseren van het lectorennetwerk naar een Lectorenplatform Applied Science, waarmee in samenwerking met de relevante topsectoren bijgedragen kan worden aan oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen.

Het rapport bood de deelnemers aan de lectorenbijeenkomst een mooie basis om de visie van het op te richten DAS-lectorenplatform en de gewenste positionering hiervan in externe netwerken uit te werken.