Samenwerking DAS en DBE

Het Domein Applied Science en Domein Built Environment zijn met ingang van juni 2020 een samenwerking gestart.

Beide domeinen vertegenwoordigen een andere set techniekopleidingen, maar hebben vergelijkbare missies voor hbo-onderwijs en -onderzoek en zetten zich in voor toekomstbestendig onderwijs gericht op het opleiden en bijscholen van vakbekwame technici.

Dankzij deze samenwerking kunnen DAS en DBE van elkaar leren en elkaar versterken in het realiseren van hun stichtingsdoelstellingen. In de praktijk betekent dit dat de beleidsadviseurs van DAS en DBE (digitale) kantoorfaciliteiten delen wat de uitwisseling tussen de medewerkers vergemakkelijkt. Mogelijk worden in de toekomst gedeelde uitdagingen gezamenlijk aangepakt. DAS kijkt uit naar deze samenwerking!