Patrick Cramers is de nieuwe DAS voorzitter

Na zich ruim een jaar lang ingezet te hebben als bestuurslid met de portefeuille Onderwijs, neemt Patrick Cramers de volgende uitdaging aan. Per 1 januari 2023 is hij voorzitter van DAS. Patrick kijkt uit naar het vergroten van het DAS-netwerk, en het inzetten van onderwijs en onderzoek in de grote opgaven waar wij voor staan.

Patrick studeerde onderwijskunde in Utrecht. Daarna werkte hij als consultant onderwijsinformatiesystemen in het bedrijfsleven. Na zes jaar zette hij zijn loopbaan voort bij de HBO-raad, Codarts, Hogeschool voor de Kunsten, de Onderwijsraad en Regieorgaan SIA. In 2020 werd hij benoemd tot directeur van het Institute for Life Sciences & Chemistry aan de Hogeschool Utrecht. Sinds dat jaar is Patrick ook lid van DAS. Begin september 2021 is hij toegetreden tot het bestuur als bestuurslid Onderwijs.

Vergroting DAS-netwerk
DAS heeft de afgelopen jaren een sterk netwerk en stevige organisatie opgebouwd. Samen werken wij aan de kwaliteit van opleidingen en met het lectorenplatform hebben we een krachtige onderzoeksagenda.”, aldus Patrick. Samen met alle hogescholen wilt Patrick zich inzetten om het netwerk uit te breiden, door externe partners aan ons te verbinden en de banden met andere stakeholders in het onderwijs verder aan te halen.

Patrick kijkt er dan ook het meest naar uit om aan externe partners de relevantie en kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek te laten zien. Want onderwijs en onderzoek moeten worden ingezet voor de grote opgaven waar wij allemaal voor staan. Aanvullend op de vraag waar hij het meeste naar uitkijkt zegt Patrick nog het volgende: “Om met jullie het gesprek aan te gaan hoe we onze samenwerking nog beter kunnen inzetten voor de vraagstukken waar jullie dagelijks mee te maken hebben. En natuurlijk naar de samenwerking met ons uitstekend team van DAS dat altijd zorg draagt dat bijeenkomsten goed zijn voorbereid en dat de organisatie van ons netwerk uitstekend verloopt.

Boodschap aan DAS
Patrick hoopt dat iedereen zich de komende jaren ook blijft inzetten voor het goede netwerk van DAS. Want “DAS maken we samen”. Als laatste wil Patrick graag nog kwijt: “Verder hoop ik jullie allemaal te zien op ons congres van 23 maart 2023. Maar nu eerst goede feestdagen!!!!!!

DAS wenst Patrick veel succes en kijkt uit naar de samenwerking met hem als voorzitter!