Oprichting Landelijk Overleg Digitalisering

DAS heeft onlangs besloten tot het oprichten van een Landelijk Overleg Digitalisering. Met dit overleg wil DAS kennisuitwisseling en samenwerking tussen hogescholen op dit thema stimuleren en ondersteunen.

Hoewel de inzet van digitaal onderwijs en nieuwe technologieën ontegenzeggelijk voordelen biedt, worstelen hogescholen ook met veel vragen op dit gebied. Zoals: Welke systemen zijn geschikt voor de doelen die wij willen bereiken? Hoe kunnen wij de labomgeving verder moderniseren met digitale middelen? Waar gaan wij wel in investeren en waarin niet? Wat verwacht het werkveld op dit gebied? Hoe blijven docenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Wat is een goede balans tussen digitalisering en het direct contact tussen docent en student? Hoe houdt je de binding met de student bij het inzetten van digitale middelen? Daarnaast zijn er al veel initiatieven als het gaat om inzet van (nieuwe) media, software en apparatuur in het onderwijs waarbij hogescholen van elkaar kunnen leren.

Het Landelijk Overleg Digitalisering biedt hogescholen een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen op onderwerpen rond digitalisering en mogelijk samenwerkingen op te starten. Voorbeelden zijn het uitwisselen en maken van skillsvideo’s, de inzet van Virtual Reality, nieuwe digitale didactische werkvormen, etc. Het overleg krijgt eenzelfde opzet als de Landelijke Opleidingsoverleggen die binnen DAS actief zijn en zelfstandig opereren in contact met het bureau en de werkgroepen van DAS.

In het najaar zal het overleg voor het eerst bijeen komen. Alle hogescholen binnen DAS ontvangen hiervoor een uitnodiging via hun bestuurslid. Ben je medewerker en heb je interesse in dit overleg? Neem dan contact op met Marjolein Wijnker.