Opnieuw meer studenten DAS-opleidingen

Het aantal studenten dat in het studiejaar 2017-2018 ingeschreven is voor een van de negen bacheloropleidingen in het domein Applied Science is opnieuw gestegen. Het aantal eerstejaars is echter voor het eerst sinds jaren licht afgenomen. Dit blijkt uit de door de Vereniging Hogescholen gepubliceerde definitieve cijfers over studentenaantallen.

Het totaal aantal studenten dat een van de negen bacheloropleidingen in het domein Applied Science (DAS) volgt is met drie procent gestegen ten opzichte van het studiejaar 2016-2017. In totaal studeren bijna 13.000 studenten aan een van onze opleidingen. De opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek (BML) zorgt daarbij voor het grootste aantal studenten, ruim vijfduizend. Dit sluit aan bij het feit dat het totaal aantal ingeschreven hbo-studenten nog nooit zo groot is geweest als dit jaar, aldus de Vereniging Hogescholen.

Voor het eerst sinds een aantal jaar is het aantal studenten dat dit studiejaar aan een van de DAS-opleidingen is begonnen gedaald. Over de hele linie zijn enkele tientallen eerstejaars minder gestart, in totaal nog steeds bijna vierduizend. Voor veel opleidingen geldt dat zij een lichte daling van het aantal eerstejaars meemaken. Ook hier valt de opleiding BML op, deze opleiding kent juist opnieuw een flinke stijging van de instroom.
Over het gehele hbo bezien is de instroom juist gestegen, zo valt te lezen in het eerder genoemde nieuwsbericht van de Vereniging Hogescholen.

DAS blijft voortdurend in overleg met de voor onze opleidingen relevante branche- en beroepsverenigingen over de aansluiting van het studentenaanbod bij de (toekomstige) arbeidsmarkt. Ook voeren de DAS-opleidingen een gezamenlijke campagne richting studiekiezers om hen te ondersteunen bij het maken van een juiste studiekeuze.