Nieuwe versie profielbeschrijving

Afgelopen week is de volledig herziene versie van de competentiegerichte profielbeschrijving van de BSc in het domein Applied Science gepubliceerd.

In de herziene versie is het Landelijk Opleidingsprofiel Forensisch onderzoek, dat eerder als los document was gepubliceerd, opgenomen, net als alle wijzigingen die de afgelopen twee jaar in een addendum bij de profielbeschrijving waren gepubliceerd zoals de vernieuwde Body’s of Knowledge & Skills van de opleidingen Chemische technologie en Bio-informatica. Ook zijn de herschreven competenties ‘onderzoeken’ en ‘experimenteren’ verwerkt in de nieuwe versie. Met deze publicatie vervallen het addendum en het losse opleidingsprofiel van Forensisch Onderzoek.

Ook deze versie van de profielbeschrijving is tot stand gekomen door de continue activiteiten van de Landelijke Opleidingsoverleggen en de DAS Werkgroep Onderwijs. Dankzij de nauwe afstemming met vertegenwoordigers van het werkveld is de profielbeschrijving actueel en sluit aan bij de behoeften van het werkveld.

Download hier de volledige profielbeschrijving.