Nieuwe feiten en cijfers aansluiting DAS-opleidingen bij chemische sector

Benieuwd naar harde cijfers over waar afgestudeerden van je opleiding terecht komen, arbeidsmarktprognoses en het arbeidsmarktperspectief van je opleiding? Dit en meer kun je vinden in het Dashboard Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Topsector Chemie. Het “smart” onderwijs-arbeidsmarkt dashboard van de Topsector Chemie is vernieuwd! Onno de Vreede, coördinator Human Capital Agenda van de Topsector Chemie, vertelt ons wat er is aangepast.

Wat is het doel van het onderwijs-arbeidsmarkt dashboard?
Een van de doelstellingen van de Topsector Chemie is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Zowel in kwaliteit als in aantal. Het dashboard verbindt verschillende registraties, waaronder die van het CBS, DUO en UWV. Hierdoor kunnen onderwijs-arbeidsmarktrelaties inzichtelijk worden gemaakt. Het dashboard is bedoeld voor zowel branches als bedrijven en onderwijsinstellingen.

Wat is er nieuw in deze versie?
De cijfers in het dashboard geven inzicht in de studentenstromen vanuit chemisch onderwijs (mbo-hbo-wo) naar de arbeidsmarkt, met name naar de vier chemische sectoren (sbi 19-22). In de nieuwe versie zijn de cijfers bijgewerkt tot en met 2019. Nieuw toegevoegd zijn gegevens over Leven lang leren in het mbo  (BBL) en over de in- en uitstroom van personeel in de chemische industrie.

Wat laten de nieuwe cijfers zien?
De cijfers over 2019 laten een groei zien van 4% van het totaal aantal medewerkers in de vier chemische sectoren. Het aantal vacatures voor mbo’ers en hbo’ers was opnieuw duidelijk hoger dan voor wo-studenten. Het aantal vacatures in het mbo is verder toegenomen, en overtreft nu het aantal vacatures in het hbo. Het chemische mbo onderwijs heeft te kampen met 9% lagere instroom. Voor DAS was de instroom in 2019 min of meer gelijk aan die van 2018.

Wanneer kunnen we meer te weten komen wat de gevolgen zijn van Corona?
De volgende update van het dashboard is gepland voor medio 2021. Hierin zullen de effecten van Corona worden gerapporteerd over het jaar 2020.