Nieuw DAS-bestuurslid Onderwijs

Het DAS-bestuur heeft Margriet Langenberg – van der Klauw (Hogeschool Rotterdam) benoemd tot DAS-bestuurslid Onderwijs. Daarmee volgt zij haar collega Veroniek Beke op. Veroniek gaat in het najaar van haar welverdiende pensioen genieten na ruim 35 jaar bij de hogeschool.

“Mijn collega-onderwijsmanager Veroniek heeft mij enthousiast gemaakt voor de functie als voorzitter van de werkgroep Onderwijs. Zij sprak lovend over de organisatie van DAS en wat ik er tot nu toe van heb meegemaakt, klopt dit echt. Fijn om van zo’n professionele club deel te mogen uitmaken”, aldus Margriet.

Margriet is bij de Hogeschool Rotterdam onderwijsmanager van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Met haar ruim 16 jaar werkervaring in het hoger onderwijs neemt Margriet veel kennis en ervaring mee. Als bestuurslid Onderwijs gaat Margriet verder met het verbeteren van het onderwijs van de bij de DAS aangesloten opleidingen door te zorgen voor een nauwe betrokkenheid met de landelijke overleggen en een actuele profielbeschrijving, die aansluit bij de behoeften van de aangesloten opleidingen en het beroepenveld. Ook blijft ze meedenken en meepraten over andere relevante onderdelen van de kwaliteit van de opleidingen, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van het studiesucces.

We wensen Margriet veel succes en plezier in haar nieuwe functie.