Natuurlijk mag je het eindniveau ‘anders toetsen’!

Op 4 februari 2021 vond de aftrap plaats van de DAS Inspiratiesessies ‘anders toetsen’ die de DAS projectgroep ‘ander toetsen’ de komende twee jaar gaat organiseren over het op een andere manier toetsen van het eindniveau dan met een traditioneel eindverslag.

Stimulerende woorden 
Tijdens de eerste sessie gaf Wes Wierda van het visitatiebureau Hobéon zijn visie op het thema: natuurlijk mag je het eindniveau ‘anders toetsen’ dan met een traditioneel eindverslag. Dit sluit ook aan bij de trend die steeds meer zichtbaar wordt in het hoger onderwijs, de verschuiving van onderzoekscripties naar beroepsproducten. Het doel van deze verschuiving is veelal om beter aan te sluiten bij de beroepspraktijk. Om deze reden wordt zowel door de NVAO als visiterende panels deze vernieuwing toegejuicht. Ook zien we dat er meer ruimte komt voor reflectie van de student op het opgeleverde werk en de eigen rol binnen de beroepscontext. Uiteraard blijft het belangrijk om bij visitaties de gemaakte keuzes goed inzichtelijk te maken, aan te haken bij een landelijk profiel en validatie vanuit de beroepspraktijk te borgen. Het allerbelangrijkste is die validatie, maar daarbij is het ook een voorwaarde dat je docententeam wordt meegenomen in deze ontwikkelingen, om straks als begeleiders en beoordelaars vanuit eenzelfde visie te werken.

Wes Wierda raadt ons dan ook aan om binnen DAS en bij de hogescholen hier vooral samen aan te gaan werken. De stimulerende woorden van Wes zorgden bij de deelnemers voor nog meer inspiratie om het waarom en de  opties voor ‘anders toetsen’ met elkaar te gaan onderzoeken.

Inspiratiesessies 
De komende twee jaar organiseert DAS voor alle geïnteresseerden bij de deelnemende hogescholen inspiratiesessies over ‘anders toetsen’ van het eindniveau. Vorig jaar heeft de DAS projectgroep ‘anders toetsen’ een handreiking gepubliceerd waarin met elkaar is geconcludeerd dat anders toetsen van het eindniveau mag. Maar is dat ook nodig en hoe doe je dat dan? De komende twee jaar gaan wij deze vragen met elkaar verkennen. De projectgroep gaat onderling best practices uitwisselen en organiseert voor de bredere achterban inspiratiesessies waarin experts vanuit verschillende invalshoeken het thema belichten. Denk daarbij aan bijdragen over bijvoorbeeld: het onderzoekend vermogen in een afstudeerprogramma, kwaliteitsborging, vormgeving toetsing, proces van het vormgeven van een herontwerptraject, enz.

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deelname aan deze inspiratiesessies? Geef je naam, hogeschool en functie door via dit formulier om op de mailinglijst gezet te worden.