Masteropleidingen DAS verenigen zich

De vier masteropleidingen die binnen het Domein Applied Science worden aangeboden, hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een Landelijk Overleg Masteropleidingen Applied Science (LOMAS). Binnen dit overleg kunnen de opleidingen ervaringen uitwisselen over gezamenlijke uitdagingen en van elkaar leren.

Hoewel de masteropleidingen binnen het domein inhoudelijk uiteenlopend zijn, herkennen de deelnemers aan het overleg veel gezamenlijke uitdagingen. Denk hierbij aan de invulling van het competentieprofiel en de verhouding tot de bachelorcompetenties, de didactiek van masteronderwijs maar ook het omgaan met een zeer diverse (internationale) instroom. In eerste instantie zullen de opleidingen hun kennis en ervaringen hierover uitwisselen om van elkaar te leren. Op termijn kunnen zij ook gezamenlijk activiteiten ontplooien om de opleidingen te ondersteunen.

Het overleg bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van de masteropleidingen:

  • Applied Nanotechnology – Saxion Hogeschool
  • Data Science for Life Science – Hanzehogeschool Groningen
  • Molecular Life Sciences – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Polymer Engineering – NHL Stenden Hogeschool Emmen

Hogescholen die overwegen een master te ontwikkelen of hiermee bezig zijn, zijn nadrukkelijk uitgenodigd zich aan te sluiten bij het LOMAS.

Neem voor meer informatie over het LOMAS contact op met Marjolein Wijnker (DAS)