Lichte stijging aanmeldingen opleidingen

Opnieuw hebben zich meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Zowel landelijk binnen alle sectoren als specifiek binnen het domein Applied Science is een lichte stijging in het aantal aanmeldingen te zien.

‘In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 4,7% meer dan in 2016, toen in dezelfde week in mei nog 144.186 studenten zich hadden aangemeld’, bericht de Vereniging Hogescholen.

Binnen het domein Applied Science is de groei kleiner: het aantal voorinschrijvers per 15 mei 2017 is 1% hoger dan een jaar eerder. Nu de numerus fixus voor de opleiding BML bij veel hogescholen weer opgeheven is, zien we ook weer een flinke stijging in het aantal studenten dat deze studie wil doen: bijna 3000 tegenover zo’n 2600 vorig jaar. Verwante opleidingen, zoals Applied Science en Biotechnologie laten echter weer een lichte daling zien.

Alles bij elkaar opgeteld hebben ruim 6800 studenten zich aangemeld voor een van de negen opleidingen in het domein Applied Science. Deze studenten, die zich hebben aangemeld voor 1 mei – of zelfs voor 15 januari bij de opleidingen met een numerus fixus -, hebben recht op toelating en deelname aan een studiekeuzeactiviteit, zoals een studiekeuzecheck. Wie zich later aanmeldt mag eventueel geweigerd worden door de hogeschool.

Onzekerheid

Deze aanmeldingscijfers zeggen nog niet veel over de daadwerkelijke instroom in het aankomende studiejaar. Zoals gezegd kunnen studenten zich nog steeds aanmelden en ook toeglaten worden. Ook kan het aantal inschrijvingen juist dalen, doordat studenten de vooropleiding niet afronden of niet aan andere toelatingseisen voldoen. Hierdoor moet er rekening gehouden worden met een grote onzekerheidsmarge.