Lesmodules veiligheid vast onderdeel hbo-opleiding Chemische technologie

De hbo-opleidingen Chemische technologie hebben in samenwerking met de VNCI en Veiligheid Voorop een nieuw curriculum ontwikkeld om veiligheid als basiscompetentie bij (aankomende) medewerkers in de (petro)chemieketen op een hoger niveau te brengen. Het curriculum bestaat uit drie modules: General Safety, Process Safety en Safety Behavior.

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor (nieuwe) veiligheidsvraagstukken binnen de chemiesector. Bovendien stellen bedrijven in de (petro)chemiesector hoge eisen aan de opleiding van hun medewerkers, waarin aandacht voor veiligheid een belangrijk onderdeel is. Veel van de nieuwe professionals worden op dit moment opgeleid op hbo-opleidingen.

Projectleider Benjamin Broeze (Hogeschool Utrecht): “Veilig werken is tegenwoordig een must maar toch ontaardt dit vaak in algemeenheden. Het is een uitdaging om betrokkenen echt te laten nadenken over de veiligheidsaspecten van hun werkzaamheden. Het probleem is dat er in de chemische industrie toch nog steeds teveel ongelukken gebeuren. Daarom is het programma Veiligheid Voorop gestart om het veiligheidsbewustzijn bij werknemers te verbeteren. Eén van de initiatieven is om te beginnen bij de basis, de beginnende ingenieur. Verbeter het onderwijs, begin bij de hbo-opleidingen Chemische Technologie (CT).”

De drie modules zijn onder leiding van Broeze door veiligheidsdeskundigen uit de (petro)chemie en docenten uit het onderwijs ontwikkeld. Op 12 mei zijn deze door betrokken projectgroepleden van Dow Chemical, Saxion Hogeschool en Brainbased Safety gepresenteerd. De modules zullen vanaf komende collegejaar binnen de Chemische technologie-opleidingen worden ingevoerd. Ook de brede bacheloropleidingen Applied Science kunnen met de modules aan de slag.

De basismodule General Safety behandelt bekende onderwerpen als brand/explosies en toxicologie en focust op leren observeren en risico’s analyseren. In de verdiepende module Process Safety gaan studenten aan de slag met (reken)opdrachten om processen te auditen, te analyseren en te ontwerpen. De module Safety Behavior laat studenten de psychologie van veilig gedrag beter begrijpen.

Dit project was onderdeel van de zogeheten Safety Deals, een serie veiligheidsplannen voor de chemische industrie als onderdeel van het programma Veiligheid Voorop. Via deze zogeheten Safety Deals investeren bedrijven en de overheid gezamenlijk verder in de veiligheid van de chemieketen.