Leren van elkaar: SKC

Tijdens de bijeenkomst van de DAS Werkgroep Voorlichting op 27 september j.l. is er uitgebreid gesproken over de verschillende matchingsactiviteiten die er plaatsvinden binnen het domein. Uit de discussie kwam naar voren dat elke hogeschool een eigen invulling geeft aan studiekeuzecheck of matching.

Desondanks zijn er een aantal dilemma’s waar we allemaal tegenaan lopen. Zo worden ‘negatieve’ adviezen op basis van studiekeuzechecks vaak niet opgevolgd. Ook blijkt het lastig om een evenwicht te vinden tussen de tijd die men investeert in de matching en het rendement dat je ervan kunt verwachten. Het is duidelijk dat dit onderwerp bij veel hogescholen leeft. De werkgroep zal hier dan ook zeker op terugkomen.

De Werkgroep Voorlichting bestaat uit docenten en PR/communicatiemedewerkers van de vijftien bij DAS aangesloten hogescholen. De werkgroep komt twee- tot driemaal per jaar bijeen om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onderwijs en voorlichting, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Wil je meer informatie over deze werkgroep? Neem dan contact op met Marjolein Wijnker.