Lectoren aan de slag met optimaliseren lectorennetwerk

Op 13 december 2017 vond de jaarlijkse Lectorenbijeenkomst Applied Science plaats. Zo’n 20 lectoren gingen in Utrecht in gesprek met Regieorgaan SIA over de aansluiting van de SIA-platforms. Ook brainstormden zij gezamenlijk over hoe het lectorennetwerk Applied Science georganiseerd kan worden om de aansluiting met de platforms en andere overlegorganen te optimaliseren en elkaar als DAS-lectoren te versterken.

In de ochtend hadden de aanwezige lectoren een prettig en open gesprek met een vertegenwoordiger van Regieorgaan SIA. In dat gesprek zijn de knelpunten benoemd die de lectoren ervaren met de SIA-platforms en de witte vlekken die er volgens hen nog zijn in het aanbod van platforms. Op uitnodiging van SIA zijn de lectoren in de middag aan de slag gegaan met de vraag hoe het lectorennetwerk van DAS kan bijdragen aan het invullen van de witte vlekken, en hoe het netwerk hiervoor het best georganiseerd kan worden. De lectoren concluderen dat het lectorennetwerk al als een platform functioneert, en ook als zodanig ingezet kan worden.

DAS en SIA gaan hier binnenkort verder over in gesprek. Beide organisaties kijken terug op een geslaagde en productieve bijeenkomst.