KIS-plan aangepast en geactualiseerd

Het Kennisinfrastructuurplan hbo Applied Science 2021–2026 is aangepast en geactualiseerd en te downloaden vanaf onze site. Het KIS-plan vormt de leidraad voor het overleg van het Domein Applied Science en het georganiseerd werkveld binnen de Raad van Advies.

Belangrijke thema’s uit het KIS-plan zijn:

  • binnen onderwijs en onderzoek aansluiten op grote en complexe maatschappelijke vraagstukken waar de samenleving voor staat;
  • gezamenlijk werken aan de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide professionals voor de sector, waarbij er veel aandacht is voor digitalisering binnen het onderwijs en het opleiden van datavaardige professionals;
  • het verder verstevigen van onderzoeksactiviteiten in samenwerking met werkveld, universiteit en het mbo.

DAS kijkt er naar uit om met het werkveld te werken aan deze gezamenlijke thema’s.

Klik hier om het aangepaste KIS-plan te downloaden.