DAS werkt aan handreiking toetsing eindniveau

Het bestuur van DAS heeft ingestemd met een voorstel van de Hogeschool Leiden om een handreiking te gaan ontwikkelen voor de toetsing van het eindniveau van de opleidingen. Het is gebleken dat de traditionele toetsing van het eindniveau met een groot afstudeerverslag lang niet altijd aansluit bij de in het werkveld gangbare rapportagepraktijken en overige werkzaamheden.

Verschillende hogescholen zijn op zoek naar meer flexibiliteit in het toetsen van het eindniveau, maar durven individueel geen grote veranderingen door te voeren. De discussie hierover is gestart met een bijeenkomst die de Hogeschool Leiden in januari 2018, waar is gebleken dat er groot draagvlak is om dit onderwerp gezamenlijk via DAS op te pakken.

Doel van het project is om een document op te stellen dat de opleidingen een flexibele handreiking biedt waarmee zij op eigen wijze toetsing van het afstuderen kunnen inrichten, waarbij de mogelijkheid van toetsen met een groot afstudeerverslag natuurlijk ook blijft bestaan. De handreiking moet diverse wijze van toetsing beschrijven die gebruikt kunnen worden om competenties te toetsen bij het afstuderen en ook aansluiten bij de huidige situatie van toetsing. Bij accreditaties heeft het een groot voordeel om gebruik te maken van toetswijzen die op deze manier landelijk zijn afgestemd en geborgd.

Om tot de handreiking te komen zullen verschillende beleidsdocumenten worden geanalyseerd, en worden ‘best practices’ van andere wijzen van toetsing in kaart gebracht. Hierbij zal ook worden gekeken naar hbo-sectoren waar traditioneel al niet met verslagen wordt getoetst, zoals de kunsten- en creatieve sector.

DAS gaat op zoek naar een projectmedewerker voor de uitvoering van dit project. De wens is om de handreiking aan het einde van dit jaar gereed te hebben.