Feedback op examensyllabi VO

Tijdens een bijeenkomst van DAS en het College voor Toetsing en Examens (CvTE) hebben docenten van de DAS-opleidingen feedback gegeven op de inhoud van de examensyllabi van de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie voor havo en vwo. De docenten hebben tekortkomingen in kennis en vaardigheden bij studenten geïnventariseerd en gekeken hoe deze op te lossen zijn door de syllabi aan te passen. Ook is de actualiteit van de syllabi tegen het licht gehouden. De feedback wordt door de CvTE gebruikt om de syllabi (nog) beter werkbaar te maken.

De examensyllabi bevatten een nadere specificatie van de examenprogramma’s voor het centraal examen. De syllabi voor biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo zijn inmiddels een aantal jaar in gebruik. Dat, plus signalen uit het veld en ervaringen van examenmakers geven aanleiding de syllabi nog eens goed onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Sleutelwoorden hierbij zijn: bruikbaarheid, actualiteit en relevantie.

Om ook de ervaringen van het afnemend onderwijs mee te nemen hebben DAS en de CvTE op 4 februari een bijeenkomst georganiseerd waarbij docenten van de DAS-opleidingen hun feedback op de syllabi te geven. In drie sessies is voor elke syllabus geinventariseerd welke tekortkomingen de docenten ervaren en hoe deze op te lossen zijn door de syllabi aan te passen. Bij elk van de sessies waren zo’n 12 tot 15 deelnemers aanwezig vanuit een groot aantal hogescholen.

DAS is blij een rol te kunnen spelen in de verbetering van de examensyllabi en de aansluiting van de havo naar het hbo.